Als je werkt met kinderen werk je vaak ook met kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Vaak genoeg gaat het gelukkig goed met hen. Maar soms zijn er kinderen bij wie er dingen opvallen. In het gedrag, tijdens het spelen met andere kinderen, tijdens het leren… Herken je dat?

Wat kan het lastig zijn om te bepalen wat je dan kunt doen. Ga je überhaupt wel iets ondernemen? Of kijk je het eerst nog even aan? Kun je er überhaupt wel iets aan doen? Of denk je dat het niet binnen jouw mogelijkheden ligt?

Stichting Jonge Helden is een stichting die wil voorkomen dat kinderen vastlopen nadat ze een ingrijpend verlies, zoals een scheiding, hebben meegemaakt en deze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken. Een ontzettend mooi initiatief. Deze stichting heeft onder andere een adviessite opgezet voor Jonge Helden in de klas en Jonge Helden in de bso. Er staan veel tips en werkvormen op die volgens mij heel erg bruikbaar zijn én toepasbaar voor de hele groep. Dus bij deze deel ik deze tip weer graag met jullie. 🙂

Het valt niet altijd te voorkomen dat een kind de scheiding niet (voldoende) kan verwerken. Ik denk wel dat een goede samenwerking met de ouders van deze kinderen enorm helpend kan zijn om de scheiding te verwerken. Als de driehoek ouders-school/bso-kind zich op één lijn bevindt, kan er gerichter hulp worden geboden aan het kind. En het spreekt voor zich welk positief effect dat oplevert.

Zou je willen dat jouw school of bso de samenwerking met ouders ook onder de loep neemt? Of dat ouders die uit elkaar gaan dit op een goede manier doen? Voel je vrij om mijn naam bij hen te noemen. Dan help je het doel van Stichting Jonge Helden en mijn idealen na te streven.

Dankjewel!