Het Burgerlijk Wetboek 1 (artikel 377c) geeft aan dat wanneer beide ouders het gezag delen, beide ouders recht hebben op informatie en consultatie. Informatie zijn de nieuwsbrieven, rapporten en andere informatie op schrift, consultatie houdt overleg met ouders in. In principe is het aan de ouders zelf om dit met elkaar te delen en is het aan de school om zich neutraal op te stellen. In principe….

Wanneer één van de ouders het gezag heeft, is het zo dat de ouder met het gezag recht heeft op informatie en consultatie. De ouder zonder gezag heeft geen recht op consultatie en mag geen beslissingen nemen. Deze ouder heeft wél recht op informatie. Ook dan is de ouder met gezag er verantwoordelijk voor de andere ouder in te lichten. Wederom in principe… Alleen wanneer een ouder uit het ouderlijk gezag is ontzet heeft deze ouders geen recht op informatie en consultatie.

In principe… Want hoe gaat het er in de praktijk op jouw school aan toe? Ik geloof het graag als een schoolleider tegen mij zegt dat ouders informatie aan elkaar door geven en vertellen hoe het op het 10-minutengesprek ging. Want “Moeder heeft beloofd dat aan vader door te geven” en “Vader gaf aan dat moeder moest werken maar hij bespreekt alles met haar”. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Wat wordt er wel doorgegeven en wat niet? Hoe worden dingen overgebracht? In welke gemoedstoestand wordt het gezegde ontvangen? En wat wordt er in die 10/15 minuten per week dat ouders elkaar spreken tevens nog meer besproken? De alimentatie die niet op tijd gestort was? De gymkleren die niet mee terug zijn gekomen? Een heel verhaal over hoe gezellig de verjaardag van oma was?

Als er ergens ruis kan ontstaan, is het wel op het overdrachtsmoment tussen de gescheiden ouders. En dat terwijl scholen op dit moment er alles aan doen om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Misschien toch nog eens nadenken hoe je hier als school mee om kunt en wilt gaan en dat meteen meenemen in de (vernieuwde) visie op ouderschap?

Ik help jullie daar graag bij! Mijn ervaring met gescheiden ouders, kinderen van gescheiden ouders en onderwijskundige kijk op deze pedagogische kwestie helpen daar vast en zeker bij!

Groeten Karlijn

PS Vergeet bij dit hele verhaal vooral ook de Rechten van het Kind niet.