Begeleiding aan één ouder

Wanneer je in scheiding ligt of al een poosje gescheiden bent, kom je voor een (groot) deel alleen voor de zorg en opvoeding van je kinderen te staan. Omdat je in een gezin samen één systeem bent is het na een scheiding vaak zoeken naar een nieuwe balans in de nieuw ontstane systemen. Dit kan voor kinderen en ouders erg lastig zijn. Soms zijn er oook zorgen over de ontwikkeling van je kind.

Samenwerken met de andere ouder is dan belangrijk maar in de praktijk niet altijd mogelijk. Ouders hebben behoefte om hun zorgen en belevingen te delen met iemand die snapt wat een scheiding met zich meebrengt maar bovenal helpt om de situatie te verbeteren zodat er weer ontspanning ontstaat. Karlijn geeft inzicht in de ontstane communicatie- en interactiepatronen, geeft inzicht in gedrag en gaat op zoek naar een passende oplossing.

In de meeste gevallen wordt gedragsverandering nagestreefd. De patronen van voor, tijdens of na de scheiding worden ontrafeld en er wordt gekeken welke impact dat heeft op de kinderen en op jou als ouder. Door middel van allerlei tools en deskundig advies leer je als ouder door middel van gedragsverandering een positieve sfeer in jouw thuissituatie te creëren en leer je hoe de samenwerkingsrelatie met de andere ouder positief kunt beïnvloeden.

Deze wijze van specialistische opvoedingsondersteuning is gericht op één ouder. De kinderen worden niet perse actief betrokken en daardoor is de ondersteuning ook mogelijk zonder de toestemming van de andere ouder. Dit kan vooral helpend zijn wanneer ouderschapsbemiddeling niet kan worden opgestart terwijl 1 van de ouders wél gemotiveerd is om de situatie te veranderen.