Begeleiding aan één ouder

Wanneer je in scheiding ligt of al een poosje gescheiden bent, kom je voor een (groot) deel alleen voor de zorg en opvoeding van je kinderen te staan. Omdat je in een gezin samen één systeem bent is het na een scheiding  zoeken naar een nieuwe balans. Dit kan voor kinderen en ouders erg lastig zijn. Soms zijn er ook zorgen over de ontwikkeling van de kinderen.

Samenwerken met de andere ouder is dan belangrijk maar in de praktijk niet altijd mogelijk. Ouders hebben behoefte om hun zorgen en belevingen te delen met iemand die snapt wat een scheiding met zich meebrengt en helpt om de situatie te verbeteren. Zo ontstaat er weer rust. Karlijn geeft inzicht in de ontstane communicatie- en interactiepatronen, geeft inzicht in gedrag en investeert vooral in de ouder-kindrelatie.

In meeste gevallen wordt gedragsverandering nagestreefd. De patronen van voor, tijdens of na de scheiding worden ontrafeld en er wordt gekeken welke impact dat heeft op de kinderen en op jou als ouder. Door middel van allerlei tools en deskundige begeleiding leer je als ouder een positieve sfeer in jouw thuissituatie te creëren. Er wordt dus niet rechtstreeks ingezet op het verbeteren van de samenwerkingsrelatie met de andere ouder, hoewel dit soms wel het effect is van deze begeleiding. Er wordt wèl ingezet op de cirkel van invloed. De focus van conflict verleggen we naar het eigen ouderschap versterken.