Op één lijn - mediation - begeleiding aan kinderen wanneer hun ouders gaan scheiden

Door passende begeleiding
zijn er genoeg kinderen
die sterker worden door
de scheiding 
van hun ouders.

Dat gun jij jullie
kind(eren) toch ook?

Speciaal voor de kinderen: een Kindbehartiger (pedagoog) die snapt hoe het er bij hun ouders aan toe gaat.

Kinderen kiezen niet voor een scheiding, maar belanden erin. Hun hele leven verandert en dat is voor hen lastig te bevatten. Extra ondersteuning rondom deze periode is heel waardevol voor hen. Wanneer het hele gezin deze moeilijke periode vroeg of laat ‘goed’ doorstaat, is het zelfs niet uitzonderlijk dat kinderen juist een sterker persoon worden na de scheiding. Ze worden flexibeler, veerkrachtiger en leren onder goede begeleiding beter met hun emoties omgaan. Dat zijn eigenschappen waar zij hun leven lang profijt van ondervinden.


Soms zijn ouders al een poos gescheiden en komt het kind alsnog in de knel. Of zijn ouders al lange tijd in een juridische procedure verwikkeld en ondervinden kinderen hier flink last van. Op dat moment bied ik vanuit mijn expertise kinderen intensieve begeleiding. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase…

  • ga ik al spelenderwijs het gesprek aan;
  • help ik kinderen omgaan met de emoties die zij ervaren;
  • leer ik hen te praten over de scheiding;
  • laat ik kinderen hun eigen wensen ten aanzien van de scheiding formuleren en help ik hen deze over te brengen aan de ouders
  • help ik hen afscheid nemen van de situatie zoals die vroeger was &
  • leer ik hen omgaan met de situatie zoals deze nu is of gaat worden.Meer informatie op: https://www.op-een-lijn.nl/kindbehartiger/

Ouderschapsbemiddeling na scheiding

Als je gescheiden bent of al een poos in scheiding ligt kan het moeilijk zijn om samen met de andere ouder het ouderschap in te vullen. Afspraken maken gaat moeizaam, er wordt elkaar niets gegund, er zijn conflicten of er is juist geen contact. Dit brengt spanningen met zich mee die voor kinderen ondragelijk zijn. Ouderschapsbemiddeling helpt om weer op voldoende niveau met elkaar te communiceren.

Een kind houdt van allebei de ouders. Wanneer de ouders boos op elkaar zijn (of wanneer het kind dénkt dat de ouders boos op elkaar zijn) krijgen veel kinderen op den duur problemen. Denk aan concentratieproblemen, problemen met emoties of een onveilig gevoel. Soms is dat zichtbaar bij bijvoorbeeld verslechterde schoolprestaties, driftbuien, huilbuien of het niet meer naar de andere ouder toe willen gaan. Soms is het onzichtbaar omdat een kind zich continu aanpast aan de twee werelden van de ouders. Hoe dan ook hebben kinderen bijna altijd last van zo’n situatie.

Voor kinderen is het belangrijk dat zij zien dat hun ouders met elkaar communiceren en dat zij kunnen samenwerken wanneer dit nodig is. Maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerken met iemand die je leuk en aardig vindt gaat nu eenmaal veel gemakkelijker dan met iemand die je niet meer zo leuk vindt.

Op één lijn biedt ouderschapsbemiddeling waarbij de focus ligt op de samenwerking als ouders. Er wordt kort stil gestaan bij de reden dat het met elkaar samenwerken tot nu toe niet is gelukt om vervolgens vooral naar de toekomst te kijken. Wat heeft jullie kind nodig en hoe kunnen jullie dat voor elkaar krijgen? Welke manier van communiceren is voor jullie haalbaar? De stem van het kind wordt in ouderschapsbemiddeling altijd gehoord en meegenomen in dit traject.

Het opstellen of aanpassen van een ouderschapsplan behoort ook tot de mogelijkheden in dit traject.

 

Individuele begeleiding aan ouders – Parallel Solo Ouderschap

Wanneer je in scheiding ligt of al een poosje gescheiden bent, kom je voor een (groot) deel alleen voor de zorg en opvoeding van je kinderen te staan. Omdat je in een gezin samen één systeem bent is het na een scheiding  zoeken naar een nieuwe balans. Dit kan voor kinderen en ouders erg lastig zijn. Soms zijn er ook zorgen over de ontwikkeling van de kinderen.

Samenwerken met de andere ouder is dan belangrijk maar in de praktijk niet altijd mogelijk. Ouders hebben behoefte om hun zorgen en belevingen te delen met iemand die snapt wat een scheiding met zich meebrengt en helpt om de situatie te verbeteren. Zo ontstaat er weer rust. Karlijn geeft inzicht in de ontstane communicatie- en interactiepatronen, geeft inzicht in gedrag en investeert vooral in de ouder-kindrelatie.

In meeste gevallen wordt gedragsverandering nagestreefd. De patronen van voor, tijdens of na de scheiding worden ontrafeld en er wordt gekeken welke impact dat heeft op de kinderen en op jou als ouder. Door middel van allerlei tools en deskundige begeleiding leer je als ouder een positieve sfeer in jouw thuissituatie te creëren. Er wordt dus niet rechtstreeks ingezet op het verbeteren van de samenwerkingsrelatie met de andere ouder, hoewel dit soms wel het effect is van deze begeleiding. Er wordt wèl ingezet op de cirkel van invloed. De focus van conflict verleggen we naar het eigen ouderschap versterken.

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen met Karlijn.