Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie. Zij luistert naar hun stem, beleving en wensen en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, belanghebbenden en het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen en bespreekt met ouders  het ouderschap na scheiding.

De Kindbehartiger heeft als doel dat ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding. Ouders hebben de wens dat hun kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Er wordt inzicht gecreëerd in wat hun kind nodig heeft om gezond en gelukkig op te groeien. Via een Kindbehartiger kan hierbij ondersteuning worden geboden. De Kindbehartiger kijkt of maatwerkafspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding gemaakt kunnen worden. Steeds wordt de positie van het kind centraal gesteld.

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie. Zij kunnen dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, veranderingen in gedrag, zich afkeren van ouders of één van de ouders en regressieverschijnselen in de ontwikkeling. Ook hierbij kan een Kindbehartiger ondersteunen.

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen:

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw problemen voordoen.
  • Of wanneer ouders een juridische procedure opstarten en de stem van het kind een plek verdient, direct aan de voorkant!
  • Of wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt. Iets dat ieder kind verdient!

Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen met Karlijn.