Op één lijn - mediation - begeleiding aan kinderen wanneer hun ouders gaan scheiden

Door passende begeleiding
zijn er genoeg kinderen
die sterker worden door
de scheiding 
van hun ouders.

Dat gun jij jullie
kind(eren) toch ook?

Speciaal voor de kinderen: een pedagoog die snapt hoe het er bij hun ouders aan toe gaat.

Kinderen kiezen niet voor een scheiding, maar belanden erin. Hun hele leven verandert en dat is voor hen lastig te bevatten. Extra ondersteuning rondom deze periode is heel waardevol voor hen. Wanneer het hele gezin deze moeilijke periode vroeg of laat ‘goed’ doorstaat, is het zelfs niet uitzonderlijk dat kinderen juist een sterker persoon worden na de scheiding. Ze worden flexibeler, veerkrachtiger en leren onder goede begeleiding beter met hun emoties omgaan. Dat zijn eigenschappen waar zij hun leven lang profijt van ondervinden.


Soms zijn ouders al een poos gescheiden en komt het kind alsnog in de knel. Of zijn ouders al lange tijd in een juridische procedure verwikkeld en ondervinden kinderen hier flink last van. Op dat moment bied ik kinderen intensieve begeleiding. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase…

  • ga ik al spelenderwijs het gesprek aan;
  • help ik kinderen omgaan met de emoties die zij ervaren;
  • leer ik hen te praten over de scheiding;
  • laat ik kinderen hun eigen wensen ten aanzien van de scheiding formuleren en help ik hen deze over te brengen aan de ouders
  • help ik hen afscheid nemen van de situatie zoals die vroeger was &
  • leer ik hen omgaan met de situatie zoals deze nu is of gaat worden.