Klachtregeling

Niet tevreden – zorg vanuit de jeugdwet

Op één lijn werkt als Pedagoog en Jeugd- en gezinsprofessional volgens de richtlijnen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg en ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

De jeugdige staat centraal in de hulpverlening. De mening van de jeugdige en diens ouders/verzorgers is voor Op één lijn van groot belang. Soms is iemand niet zo tevreden. Op één lijn wil altijd open staan voor de mening van de ander en onderzoeken hoe het komt dat iemand ontevreden is. Daarom spant Op één lijn zich al tijdens de hulpverlening in om verschillen in visie op wat goede hulpverlening is te bespreken. Op één lijn streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens de begeleiding of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Het wordt gewaardeerd als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan gezocht worden naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:

  1. Stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht naar metkarlijn@op-een-lijn.nl. De  klacht zal serieus worden bekeken en samen met u over in gesprek worden gegaan. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugdhulp, van Zorgbelang Brabant. Zij kunnen met u meedenken, adviseren, ondersteunen in gesprek met jeugdhulpverlening en ook ondersteunen bij een eventuele klacht om samen tot een passende oplossing te komen.
  2. Op één lijn is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde jeugdhulp. De klachtfunctionaris van de klachtencommissie onderzoekt de klacht, bemiddelt eventueel en adviseert zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen. Meer informatie over Klachtenportaal Zorg:  https://klachtenportaalzorg.nl.
  3. Op één lijn is geregistreerd bij het SKJ; Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Hier kan een klacht ingediend worden als het gaat om beroepsmatig handelen. Meer informatie over SKJ: https://skjeugd.nl.

Niet tevreden – mediation?

Karlijn van Op één lijn staat als ADR familiemediator ingeschreven in het internationaal ADR register. ADR practitioners voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels en procedurevereisten. Meer informatie over ADR, de gedragsregels en procedure vereisten via de website: https://adr-register.com.

Op één lijn streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en de klant staat daarbij centraal. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens de begeleiding of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Soms is iemand niet zo tevreden. Op één lijn wil altijd open staan voor de mening van de ander en onderzoeken hoe het komt dat iemand ontevreden is. Daarom spant Op één lijn zich al tijdens de begeleiding in om eventuele ongenoegen of eventuele verschillen van inzicht te bespreken. Het wordt gewaardeerd als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan gezocht worden naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen. Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:

  1. Stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht naar metkarlijn@op-een-lijn.nl. De klacht zal serieus worden bekeken en samen met u over in gesprek worden gegaan.
  2. Mocht u er desondanks niet samen uitkomen, kunt u bij het ADR register een klacht indienen.

 

Niet tevreden – begeleiding in de relatie?

Karlijn van Op één lijn staat nog niet geregistreerd bij een beroepsvereniging voor relatietherapeuten.

Op één lijn streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en de klant staat daarbij centraal. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens de begeleiding of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Soms is iemand niet zo tevreden. Op één lijn wil altijd open staan voor de mening van de ander en onderzoeken hoe het komt dat iemand ontevreden is. Daarom spant Op één lijn zich al tijdens de begeleiding in om eventuele ongenoegen of eventuele verschillen van inzicht te bespreken. Het wordt gewaardeerd als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan gezocht worden naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen. Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:

  1. Stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht naar metkarlijn@op-een-lijn.nl. De klacht zal serieus worden bekeken en samen met u over in gesprek worden gegaan.
  2. Op één lijn is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde begeleiding. De klachtfunctionaris van de klachtencommissie onderzoekt de klacht, bemiddelt eventueel en adviseert zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen. Meer informatie over Klachtenportaal Zorg:  https://klachtenportaalzorg.nl.