Gescheiden ouders binnen de school

Het Burgerlijk Wetboek 1 (artikel 377c) geeft aan dat wanneer beide ouders het gezag delen, beide ouders recht hebben op informatie en consultatie. Informatie zijn de nieuwsbrieven, rapporten en andere informatie op schrift, consultatie houdt overleg met ouders in. In...